Ina Eldøy

Samskaper og Sunnmøring

Larsdotter er en hyllest til min far, Lars Aage Eldøy, og alle andre entreprenører som har utfordret og endret Norge de siste 60 årene – og slik bidratt til å skape et av verdens beste samfunn.

Vår filosofi

Hverdagen er travel, vi har mye å gjøre og mye vi ønsker å gjøre. Ofte er det slik at vi er mer «human doing» enn «human being». Vi drukner i oppgaver som haster og må løses, og det hender vi mister målene av syne og bruker all energien på trivielle oppgaver. Vi gjør mange ting riktig, men ikke nødvendigvis de riktige tingene.

Hver og en av oss har tanker og ideer om hvordan vi kan bidra til en bedre dag og morgendag. Vi har alle kraften i oss til å gjøre verden til et bedre sted, i stort og smått.

Vi i Larsdotter AS ønsker å spille vår rolle i å sikre en meningsfull hverdag og en bedre framtid for mennesker, bedrifter og samfunn. Vi tror at suksess skapes gjennom deling, samhandling, hardt og målrettet arbeid. Vi heier på entreprenører som har mot til å prøve, rom for å feile og evnen til kontinuerlig lærling. 

Sammen skaper vi fremtiden!

Dette tror vi på

Nysgjerrighet

Den som er utlært står stille. Vi tror på kontinuerlig læring og utvikling gjennom å ta del i andres kunnskap og erfaring og ved å alltid ha et øre mot verden og alt som skjer omkring oss.

Mot

Vi tror på kraften vi alle har i oss. Vi ønsker at flere tørr å prøve, får støtte når de feiler og motivasjon til å prøve igjen.

Samspill

Et håndtrykk, en relasjon, et ønske om å bidra til noe større enn seg selv – det er ikke mange som lykkes alene.

Hardt arbeid

De fleste som lykkes, har tatt i et tak. Det handler om å brette opp ermene, få skit på fingrene – gjøre det som må til, i stort og smått.

Forretningsområder

 

Analyser og innsikt

Trender, bransjer, markeder, økonomi og finans

Strategi og forretningsutvikling

Posisjonering, merkevare, mål og måle parameter, aktivitetsplaner og gjennomføringsstøtte

Samskaping i nettverk

Lederprogram, lagbygging, samarbeidsplattformer (SAMkollektivet), møteplasser, kobling på tvers av bransjer og disipliner

Kundeorientering

Trender, kundereiser, personas, undersøkelser og fokusgrupper

Kontakt oss gjerne!